ארכיונות חודשיים יולי 2014

עד כמה המשכנתאות עלולות לפגוע ביציבות הבנקים?

הדו”ח התקופתי על יציבות המערכת הפיננסית שפרסם בנק ישראל לראשונה, העלה סיכון מרכזי שאליו חשופה המערכת הפיננסית. כתבה על הדו”ח בנושא פורסמה באתר “כלכליסט” ...

 / אין תגובות  / ב בלוג