ארכיונות חודשיים אוקטובר 2013

רפורמות בשוק ההון והבנקאות

בתקופה האחרונה עולה על סדר היום הציבורי דיון בנושא הנחיצות ברפורמות בבנקאות הישראלית. בטרם נדון בסוגי הרפורמות המוצעות – נכון יהיה לבחון ולנתח את הרפורמות שביישומ...

 / אין תגובות  / ב בלוג