ארכיונות חודשיים פברואר 2013

האתגרים שיעמדו בפני יורשו של סטנלי פישר

להיכנס לנעליים גדולות לאחר שמונה שנים מרתקות במשק הישראלי – שנים שבהן עבר העולם טלטלה כלכלית גדולה מאוד אשר פסחה במידה לא מועטה על ישראל – החליט נגיד בנק ישראל סטנל...

 / אין תגובות  / ב בלוג