ארכיונות חודשיים יולי 2003

פוטו פיניש – מעריב 18.7.2003

בעלי המניות האמריקאים מגלים מעורבות רבה מאוד בבחירת המנכ”ל החדש. שי טלמון הוא תעלומה מבחינתם והם העלו את שמו של מועמד אחר: בארי בן-זאב, המשנה למנכ”ל והאחראי על ה...

 / אין תגובות  / ב בתקשורת