ארכיונות חודשיים יולי 2013

הורדת המיסים תעמיק את הגירעון

במבחן התוצאה, יוקר המחיה בישראל אכן גבוה מחלק ממדינות מערב-אירופה וארצות הברית והוא מתבטא בעיקר בצרכים היומיומיים והשוטפים שלנו. יוקר המחיה הגבוה הוא בעיקר נגזרת של...

 / אין תגובות  / ב בלוג