ארכיונות חודשיים אוגוסט 2012

ללא פתרון מערכתי כולל לסוגיית מימון הקבלנים לא נחזה בירידת המחירים לו מייחל הציבור בשוק הנדל”ן

הירידה במניות הבנקים בה חזינו לאחרונה מצביעה על תחושת השוק לפיה הבנקים עומדים לספוג הפסדי אשראי משמעותיים בתקופה הקרובה. אחת הסיבות העיקריות להפסדים הצפויים טמון ב...

 / אין תגובות  / ב בלוג