ארכיונות חודשיים מרץ 2013

הדרך לפתרון משבר החברות הממשלתיות – מינויים של דירקטורים חיצוניים

האופן בו התפתחה מדינת ישראל במשך השנים הביאה להיווצרותן של כמות לא קטנה של חברות ממשלתיות בעלות חשיבות אסטרטגית לכלכלה הישראלית – ובהן חברת החשמל – רכבת ישראל – נמ...

 / אין תגובות  / ב בלוג