ארכיונות חודשיים אוקטובר 2003

הפועלים פונה ליהודי אוסטרליה – מעריב 24.10.2003

למעריב נודע כי את פתיחת הנציגות יזם המשנה למנכ”ל והאחראי על פעילותו הבנקאית הבינלאומית, בארי בן זאב.  

 / אין תגובות  / ב בתקשורת