ארכיונות חודשיים נובמבר 2012

הבחירות בארצות הברית ואתגר הצוק הפיסקלי

זה מכבר גבר ברק אובמה על מיט רומני ונבחר לכהונה שנייה, ואחרונה, כנשיא ארצות הברית בטרם ייאלץ לפנות את כסאו בינואר 2017. טרם ברור לחלוטין כיצד יגיב הציבור האמריקאי לחלוק...

 / תגובה אחת  / ב בלוג