שי טלמון

זעזוע נוסף לבנק – מעריב 15.09.2008

כל פרישה של חבר הנהלה בכיר בבנק בנסיבות לא שגרתיות מהווה מכה לאותו הבנק, לא כל שכן כשמדובר ב-CFO, האחראי על ניהול מערך הנכסים הפיננסיים בבנק. מבחינה זו מהווה פרישתו של ב...

 / אין תגובות  / ב בתקשורת

פוטו פיניש – מעריב 18.7.2003

בעלי המניות האמריקאים מגלים מעורבות רבה מאוד בבחירת המנכ”ל החדש. שי טלמון הוא תעלומה מבחינתם והם העלו את שמו של מועמד אחר: בארי בן-זאב, המשנה למנכ”ל והאחראי על ה...

 / אין תגובות  / ב בתקשורת