ייצוג משקיעים זרים בישראל

בארי בן זאבשירות ייצוג המשקיעים הזרים בישראל מתאים בעיקר למשקיעים פרטיים עתירי ממון ולגופים מוסדיים המתאפיינים בהיקף פעילות ניכר. במסגרת השירות יקבלו הלקוחות בין היתר ייעוץ בכל הנוגע לרכישת נכסים פיננסיים וריאליים.

חשיבותו של ייעוץ מקצועי צמוד בסוגיה זו קיבלה זה מכבר משנה תוקף, לאור המלצת ועדת הריכוזיות במשק, וכניסתו הצפויה של חוק הריכוזיות לתוקפו.

יכולתו של בארי בן-זאב, מייסד חברת “בן זאב (וולפסון) יועצים בע”מ”, להעניק ללקוחותיו ייעוץ אובייקטיבי נטול פניות ואינטרסים, מבטיח כי לקוחותינו יקבלו את חוות הדעת המקצועיות והמנומקות ביותר לפני כל השקעה אותה הם מתעתדים לבצע. זאת ועוד, היכרותו היסודית של מר בן-זאב עם התרבות העסקית הבינלאומית מחד, והתרבות העסקית הישראלית מאידך, הינה בבחינת ערובה לליווי מהימן, מקצועי ואיכותי בכל שלב ושלב במשא ומתן.

כמו כן, במידה וקיבלתם מגוף זה או אחר חוות דעת מוקדמת על כדאיות רכישתו של נכס מסוים, בין אם מדובר בתאגיד ריאלי, פיננסי או בנכס נדל”ני מניב, אנו ממליצים לקבל חוות דעת נוספת, וזאת על מנת שתקבלו החלטה מושכלת ככל הניתן. אצלנו תוכלו לקבל חווות דעת מקצועיות, מנומקות ומפורטות אשר יאפשרו לכם לראות את כל התמונה בטרם תחליטו כיצד לפעול.

בארי בן-זאב, מייסד חברת “בן זאב (וולפסון) יועצים בע”מ”, מביא לידי ביטוי שילוב ייחודי של ניסיון רב-שנים בשוק הפיננסי המקומי והבינלאומי כאחד. מגוון התפקידים הבכירים אותם מילא, ובכלל זה במהלך כהונתו כמשנה למנכ”ל בנק הפועלים וכמנהל הכספים הראשי (CFO) של הבנק, מעניק לו יתרון יחסי משמעותי ראשון במעלה.