רפורמות בשוק ההון והבנקאות

בתקופה האחרונה עולה על סדר היום הציבורי דיון בנושא הנחיצות ברפורמות בבנקאות הישראלית. בטרם נדון בסוגי הרפורמות המוצעות – נכון יהיה לבחון ולנתח את הרפורמות שביישומן חזינו בשנים האחרונות.

ועדת ברודט – צמצום האחזקות הריאליות של הבנקים

הרפורמה הראשונה שעליה ארצה לתת את הדעת היא זו שיושמה בעקבות כינוסה של ועדת ברודט אשר הגישה את מסקנותיה לפני כ 15 שנה. ההמלצה העיקרית של הועדה הייתה צמצום האחזקות הריאליות של הבנקים, עם הנחיות ספציפיות לבנקים הגדולים אשר נתבקשו למכור חלק מהאחזקות הריאליות שלהם. באופן טבעי, קברניטי הבנקים התנגדו להמלצות אך יישמו אותן בהתאם להוראות כל דין.

אין ספק שבדיעבד ניתן לומר כי ההמלצות של ועדת ברודט התבררו כנכונות ומועילות. מכירת האחזקות הריאליות של הבנקים תרמה להאצת הפעילות בשוק ההון וצמצמה את הריכוזיות שנבעה מכוחם הכלכלי של הבנקים במשק הריאלי.

אחרי רפורמת ברודט, הרפורמה המדוברת והמשפיעה ביותר שהייתה למנת חלקו של שוק הבנקאות וההון הישראלי היא רפורמת בכר.בבואנו לבחון את ההשלכות של רפורמת בכר יש לקחת בחשבון את עשרות ההוראות הרגולטריות שניתנו על ידי הרגולטורים בשלוש השנים שחלפו לאחר אישורן של ההמלצות בחקיקה ראשית בכנסת. ראוי להדגיש כי חלק גדול מתוצאות הרפורמה נבע מכך שחברי הועדה וחברי ועדת הכספים לא צפו את התנהגות בתי ההשקעות, חברות הביטוח והבנקים וזאת לצד עודף רגולציה במקרים אחדים ומהיעדר רגולציה במקרים אחרים שאליהם אתייחס במאמר הבא.

פיקח על הטעמתה של רפורמת בכר, מחליפתו תתבקש לפקח על הרפורמות הבאות. סטנלי פישר

שלוש המטרות העיקריות של רפורמת בכר

לועדת בכר היו מספר מטרות עיקריות – האחת, הגברת הפעילות בשוק ההון בפרט ובמשק הישראלי בכלל. השנייה, שיפור השירות לאזרח לצד פגיעה בתלות של האזרח בשירותים שהוא מקבל מהבנקים. השלישית פיתוח שוק ההון והגברת הנפקות הון ואג”חים. הרביעית, הכנסת גורמים בינלאומיים לשוק ההון הישראלי וביזור השליטה בשוק ההון.

במבחן התוצאה, חלק גדול מהמטרות לא הושג. ראשית, השירות לאזרח בכל הנוגע לשרות הפנסיוני בכלל וקופות הגמל בפרט נפגע משמעותית. כיום אין לאזרח כתובת שאליה הוא יכול לפנות. יתרה מכך, בתי ההשקעות וחברות הביטוח אינם ערוכים להעניק ללקוח שירות יעיל.

 לשם המחשה, לקוח שביקש למשוך כספים מקופת גמל לפני הקמתה של ועדת בכר היה צריך להגיע לפקיד ההשקעות בבנק כאשר הפעולה כולה ארכה לא יותר ממספר דקות. היום כאשר לקוח מבקש לבצע את אותה הפעולה צריך להתכתב עם הגורמים המוסמכים, לשלוח מסמכים שונים ולחתום על טפסים בביתו ללא הדרכה מפקיד  כלשהו.

במקרים לא מעטים האזרח עובר ויה דולורוזה של ממש עד למועד קבלת הכסף. בירור הזכויות על קופות הגמל שהייתה בעבר לפעולה פשוטה עבור הלקוח הישראלי הפכה לפעולה מסובכת מאין כמוה. האזרח אמור היה לקבל יעוץ פנסיוני בסניף הבנק, ייעוץ שאמור להיות אובייקטיבי, גם נושא זה לא התרומם למרות הכתוב החוק ” בכר”.יש מספר סיבות שהייעוץ הפנסיוני בבנקים לא התרומם-  עיכובים רבים בהקמת המסלקה הפנסיונית, בלימת הבנקים הגדולים מיד לאחר מכירות קופות הגמל מלהיכנס לתחום הייעוץ הפנסיוני וזאת משיקולים של מלחמה בכוחם הריכוזי של הבנקים.(דוגמא לרגולציה ולאי רגולציה שלא תמכה במסקנות הועדה).

 במאמר הבא אתייחס בהרחבה לאספקטים נוספים מהתוצאות של ועדת בכר.

 / אין תגובות  / ב בלוג

הגב

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים

*