עד כמה המשכנתאות עלולות לפגוע ביציבות הבנקים?

הדו”ח התקופתי על יציבות המערכת הפיננסית שפרסם בנק ישראל לראשונה, העלה סיכון מרכזי שאליו חשופה המערכת הפיננסית. כתבה על הדו”ח בנושא פורסמה באתר “כלכליסט” לאחרונה. על פי עיקרי הדו”ח שהובאו בכתבה, הסיכון המרכזי הוא אפשרות לקיומו של זעזוע שיביא לעליית ריבית באופן חד, או למיתון שבו ההכנסה הפנויה של הלווים תיפגע והדבר ישפיע על שוק הדיור. הסיכון נובע מהחשיפה הגבוהה של הבנקים בישראל לתחום הבינוי והנדל”ן למשכנתאות. לתחום הדיור ישנו חלק מרכזי בתיק הנכסים של משקי הבית.

מתוך כלכליסט - בארי בן זאב

המשכנתאות הן סיכון ישיר לבנקים (מכלכליסט) – בארי בן זאב

במסגרת תרחיש זה, יהיה קשה יותר עבור משקי הבית לעמוד בסכום ההחזר החודשי, איכות הלווים תרד והדבר יוביל לפגיעה ביחסי ההון וברווחיות הבנקים. הדבר עלול להשפיע באופן ישיר גם על קבלנים ובכך לפגוע בבנקים עוד יותר.

על פי מחברי הדו”ח, במצב שבו לווים רבים מתקשים לעמוד בהחזרי המשכנתא, אלו ייאלצו למכור את דירותיהם והדבר עלול להביא לירידה במחירי הדירות ולירידה בקצב צמיחת המשק. בדו”ח גם צוין שלפי הערכות שונות בישראל ובעולם, מחירי הדירות בארץ עלו מעבר לרמה הנגזרת.

המשכנתאות הפכו למוקד רווח משמעותי לבנקים

הדו”ח מגיע על רקע העובדה שתיק המשכנתאות של כל הבנקים בישראל גדל בצורה משמעותית בשמונה השנים האחרונות. אם בעבר, רק בנק מזרחי טפחות הקדיש מאמצים רבים לשוק המשכנתאות, לאורך השנים האחרונות, גם בנקים אחרים היו פעילים מאוד בשוק המשכנתאות. הדבר הביא לכך שהמשכנתאות מהוות מוקד רווח משמעותי לבנקים. יש להדגיש בהקשר זה, ששוק המשכנתאות בישראל נחשב לתחרותי מאוד, גם ביחס לעולם המערבי, והראייה לכך היא שרווחי הבנקים ממשכנתאות נמוכים בגלל קיומה של התחרות.

בארי בן זאב - גורמי סיכון

בשנים האחרונות ניתנו משכנתאות רבות בריבית שקלית משתנה. כתוצאה מכך, אם נהיה במצב שבו הריבית בעולם ובישראל תעלה, הרי שההחזר החודשי של משקי הבית יגדל. במקביל, אנו עשויים לראות ירידה במחירי הדיור בישראל, דבר שיוריד את ערך הביטחונות של הבנקים. הבנקים, מניסיון העבר, לא ימהרו לממש דירות מגורים לביטחון גם בעתיד, במיוחד כשהדירה היא דירת מגורים של משפחה ולא דירה להשקעה. מסיבה זו, ירידת המחירים בלבד, בתנאי שלא תהיה מעל 15 אחוזים, לא תסכן משמעותית את הבנקים. מה שיסכן אותם הוא יכולת הפירעון של משקי הבית. יכולת הפירעון תלויה בשני גורמים: גודל ההחזר החודשי וההכנסה הפנויה של המשפחה.

אם ירידת מחירי הנדל”ן תלווה בגידול באבטלה ורמת המשכורות במשק תרד או תישאר במצבה, אזי אחוז גדול יותר מהלווים ייכנסו לפיגור במשכנתאות. אם תהליך זה יקרה, הבנקים ייכנסו לקשיים ויצטרכו להפריש הפרשה לחובות בגין הפיגורים ובגין ירידת ערך הנדל”ן.

בשנים האחרונות ניתנו משכנתאות רבות בריבית שקלית משתנה. כתוצאה מכך, אם נהיה במצב שבו הריבית בעולם ובישראל תעלה, הרי שההחזר החודשי של משקי הבית יגדל. במקביל, אנו עשויים לראות ירידה במחירי הדיור בישראל, דבר שיוריד את ערך הביטחונות של הבנקים. הבנקים, מניסיון העבר, לא ימהרו לממש דירות מגורים לביטחון גם בעתיד, במיוחד כשהדירה היא דירת מגורים של משפחה ולא דירה להשקעה. מסיבה זו, ירידת המחירים בלבד, בתנאי שלא תהיה מעל 15 אחוזים, לא תסכן משמעותית את הבנקים. מה שיסכן אותם הוא יכולת הפירעון של משקי הבית. יכולת הפירעון תלויה בשני גורמים: גודל ההחזר החודשי וההכנסה הפנויה של המשפחה.

אם ירידת מחירי הנדל”ן תלווה בגידול באבטלה ורמת המשכורות במשק תרד או תישאר במצבה, אזי אחוז גדול יותר מהלווים ייכנסו לפיגור במשכנתאות. אם תהליך זה יקרה, הבנקים ייכנסו לקשיים ויצטרכו להפריש הפרשה לחובות בגין הפיגורים ובגין ירידת ערך הנדל”ן.

שלושת הגורמים שעלולים לפגוע במערכת הבנקאית

אם נסכם, הסיכון למערכת הבנקאית והפיננסית טמון בשילוב של ירידת ערך הדירות, גידול באבטלה ואי גידול בהכנסה הפנויה של משקי הבית. שילוב של השלושה יפגע ללא ספק באיתנות הפיננסית של המערכת הבנקאית. בנק ישראל ראה את הדברים האלו לפני כשלוש שנים ונקט פעולות להקטנת הסיכון, כמו דרישה לא לתת משכנתא ש-100 אחוזים ממנה בריבית משתנה, הגדלת אחוזי ההון הראשוני ברכישת דירה וכו’. פעולות אלה הנן מוצדקות להקטנת הסיכון במערכת הפיננסית.

 / אין תגובות  / ב בלוג

הגב

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים

*